fbpx

Poznaj naszą stronę i dowiedz się więcej o rolkach na śnieg SLED DOGS i snowskatingu.

REKLAMACJA W SKLEPIE INTERNETOWYM

PLSLEDDOGS.COM

 

Sklep internetowy SLED DOGS obsługuje proces reklamacji na podstawie:

 

  • ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz.U.nr 16, poz. 93 ze zm) – z tytułu rękojmi;
  • ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002r. (Dz.U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) – z tytułu niezgodności towaru z umową.

 

Sposób i miejsce złożenia reklamacji:

Reklamacja może być złożona przez Klienta:

 

  • osobiście w biurze:

 
SLED DOGS SNOWSKATES POLSKA SP. Z O.O.

ul. Kazimierza Sosnkowskiego 40-42 lok.106

45-254 Opole

 

  • pisemnie na adres:

 
SLED DOGS SNOWSKATES POLSKA SP. Z O.O.

ul. Kazimierza Sosnkowskiego 40-42 lok.106

45-254 Opole

 

 

Sposób reklamacji

Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji poniższych informacji, co ułatwi i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę, tj.:

 

  • informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności/wady;
  • żądanie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;
  • danych kontaktowych składającego reklamację.

 

Rozstrzyganie sporów

Sklep internetowy SLED DOGS podaje, iż istnieje możliwość pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań́ umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży zawartych pomiędzy Konsumentami i Przedsiębiorcami na szczeblu unijnym, za pomocą Platformy ODR, która stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców pragnących pozasądowego rozstrzygania sporów objętych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r.

Platforma ODR działająca pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr jest interaktywną stroną internetową, do której możliwy jest elektroniczny i bezpłatny dostęp we wszystkich językach urzędowych instytucji Unii.

0

Twój koszyk